Jak se připojit k serveru pomocí protokolu SFTP?

Login k FTP - WWW+FTP

  1. Hostitel - jméno: Jedná se o adresu FTP serveru odpovídající názvu registrované domény např. ve tvaru example.com. Váš FTP klient tento údaj zpravidla pojmenovává jako hostname, hostitel, host server apod.
  2. FTP port: Oproti běžnému způsobu přihlašování pomocí FTP protokolu, se přihlášení zabezpečeným protokolem SFTP - Secure File Transfer Protocol - liší především v odlišném portu, které u SFTP probíhá na portu 222 a dále nepoužívá pasivní režim přenosu.
  3. FTP uživatelské jméno: Jedná se o vygenerované přihlašovací jméno k FTP serveru a nelze jej změnit. Váš FTP klient tento údaj zpravidla pojmenovává např. jako user name, jméno uživatele apod.
  4. FTP heslo: Heslo vždy symbolizuje 5 zástupných znaků a to bez ohledu na jeho skutečnou délku. Při prvním zadání/ztrátě nebo úmyslu změnit heslo, tyto zástupné symboly smažte a nahraďte vlastním heslem. Změnu nezapomeňte uložit.